Trouwlocatie

Binnen de gemeente Lochem zijn verschillende trouwlocaties beschikbaar, elk met hun eigen karakter en mogelijkheden.
Maar het staat aanstaande bruidsparen vrij een eigen locatie te kiezen (dus geen bestaande trouwlocatie).
Een mooie locatie is onze Barchkerk in Barchem. Deze voldoet aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden.
(In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat en om deze reden wordt het niet toegestaan om op een en dezelfde locatie een huwelijk te voltrekken in één ceremonie waarbij het huwelijk tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap.)

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met:

Mw. Hermien Bannink
e-mail: bbannink@kpnmail.nl
tel. ‭(0573) 46 13 11‬