De Barchkerk Barchem

Op deze site vindt u informatie over de protestantse gemeente van de Barchkerk in Barchem. Naast een aantal vaste gegevens ook de laatste informatie over de kerkdiensten en de agenda. Het laatste nieuws vind u hier en ook welke actuele activiteit extra aandacht verdient. Op http://www.stichtingbim.com leest u alles over de zondagmiddag activiteiten in de Barchkerk.
´meeluisteren kerkdienst´ is de kerkdienst op zondag-morgen live te volgen en zijn de kerkdiensten op een later tijdstip ook nog te beluisteren.

Onze kerk staat letterlijk in het centrum van het dorp en wil deze functie ook figuurlijk vervullen. Zo is onze pastorale- en diakonale zorg er voor allen die daar behoefte aan hebben. 

Ook ondersteunen we van harte activiteiten die de leefbaarheid in ons dorp bevorderen.
Tevens zijn wij aangesloten bij De Stichting Hulpverlening Lochemse kerken. Deze stichting heeft als doel om vanuit een Christelijke grondslag individuele financiële hulp te verlenen aan personen die voor deze hulp vallen buiten de reguliere hulp. zie:
http://www.stichtinghulpverleninglochemsekerken.nl/

Op deze wijze proberen wij Gods naam ('Ik zal er zijn voor jou') in onze leefomgeving te laten gebeuren.

 

De foto's in de header zijn van Hans Menop: hans@hansmenop.nl


Nieuws

Alles over de kerk en zijn gemeenschap. Verhalen, nieuws en weetjes.

5 juni 2019

Pinksteren in de Barchkerk

Hoe leg je Pinksteren uit? Misschien wel gewoon met een verhaaltje."Een oude man schuifelde het restaurant binnen. Hij droeg versleten kleren. De man schuifelde naar een...

Lees meer
3 juni 2019

Nieuws uit Mexico

Beste familie en vrienden,Dit jaar is tot nu toe een heel drukke tijd voor ons geweest, en we hebben niet de tijd gevonden om een reguliere nieuwsbrief uit te zenden....

Lees meer
24 mei 2019

Brommerskieken

Brommers kieken in de Barchkerk.Dit is het thema van de dialectdienst, die op zondag 26 mei wordt gehouden in de Barchkerk in Barchem met als voorganger J....

Lees meer
10 mei 2019

Jubileum Just Us

Op 19 mei wil Just Us haar jubileum van 10 jaar vieren met een uitvoering onder de vlag van BIM in de Barchkerk, maar wie is Just Us zult u denken? Wel dat kan ik u...

Lees meer