Protestantse Gemeente Barchem

Op deze site vindt u informatie over de Protestantse Gemeente Barchem. Naast een aantal vaste gegevens ook de laatste informatie over de kerkdiensten en de agenda. Op http://www.stichtingbim.com leest u alles over de zondagmiddag activiteiten in de Barchkerk.

Via 'meebeleven kerkdienst' is de kerkdienst op zondag-morgen live te volgen en zijn de kerkdiensten op een later tijdstip ook nog te beluisteren.

Onze kerk staat letterlijk in het centrum van het dorp en wil deze functie ook figuurlijk vervullen. Zo is onze pastorale- en diakonale zorg er voor allen die daar behoefte aan hebben. 

Ook ondersteunen we van harte activiteiten die de leefbaarheid in ons dorp bevorderen.
Tevens zijn wij aangesloten bij De Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen. Deze stichting heeft als doel om vanuit een Christelijke grondslag individuele financiële hulp te verlenen aan personen die voor deze hulp buiten de reguliere hulp vallen. zie: www.shlg.nl 

Op deze wijze proberen wij Gods naam ('Ik zal er zijn voor jou') in onze leefomgeving te laten gebeuren.

 

De foto's in de header zijn van Hans Menop: hans@hansmenop.nl


Nieuws

Alles over de kerk en zijn gemeenschap. Verhalen, nieuws en weetjes.