Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen

De STICHTING HULPVERLENING LOCHEMSE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN heeft als doel om vanuit een Christelijke grondslag individuele hulp te verlenen aan personen die voor deze hulp vallen buiten de reguliere hulp.

De SHLG is er voor iedereen in Laren, Lochem en Barchem die in financiële nood verkeert en om bepaalde reden geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen. Er hoeft geen Christelijke grondslag te zijn om voor hulp in aanmerking te komen. De SHLG is een samenwerkingsverband tussen de kerken Laren, Lochem en Barchem. In een vertrouwelijk gesprek worden de mogelijkheden bekeken en de privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd.

Financiële hulp vragen is niet altijd gemakkelijk.
Zien dat er behoefte aan hulp is in Uw omgeving, kan een reden zijn om op ons bestaan te attenderen.
U kunt de werkzaamheden van de stichting ook steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL97 RBRB 0898 3859 03  t.n.v. "Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen" Zie ook: www.shlg.nl

Het idee voor de stichting is ontstaan vanuit de Raad van Kerken Laren, Lochem en Barchem. Vanuit elke kerk heeft er iemand plaats in de stichting. Ook vanuit Barchem heeft een van de diakenen zitting in de SHLG.

Hulptelefoon: 06 17180390.

(vragen is soms moeilijk, maar als het noodzakelijk is zijn wij er voor U.) 


Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen
Rita Asselman, penningmeester
7244 PJ Barchem
email: shlg.lochem@gmail.com telefoon: 06-49684121