Service

Zoals op de home-pagine vermeld staat wil onze kerk, die letterlijk in het centrum van het dorp, deze functie ook figuurlijk vervullen. Zo is onze pastorale- en diakonale zorg er voor allen die daar behoefte aan hebben.

Om u van alle activiteiten op de hoogte te stellen geven wij zeven keer per jaar ons kerkblad uit: het BARCHKERKBLAD. Een samentrekking van Barchkerk en kerkblad.

Daarnaast is de kerkgemeenschap op vele andere terreinen actief. Onder de knop 'service' komen binnenkort meerdere van deze activiteiten aan bod.