Kindernevendienst en Oppas

Op de in het kerkdienstenrooster aangegeven zondagen is er voor de kinderen in de basischoolleeftijd kindernevendienst.
De kindernevendienst wordt verzorgd door een aantal leidsters die in toerbeurt 'dienst' hebben.

Na het gebed van de zondag en een gesprekje met de voorganger gaan de kinderen, met het meenemen van het licht van de Paaskaars, naar de eigen ruimte in 'De Wingerd'. Afhankelijk van het aantal kinderen kan de nevendienst in een of twee (leeftijds)groepen verdeeld worden.

De nevendienst doet ook mee aan de projecten die gebruikt worden in de zgn 'voorbereidingstijden', advent en de veertigdagentijd.

Afhankelijke van de dienst komen de kinderen aan het eind van de kerkdienst wel of niet weer in de kerkruimte terug.

Tijdens de zondagen dat er kindernevendienst is, is er voor kinderen die de zondagsschool (nog) niet bezoeken kinderoppas in De wingerd, zodat ouders van jonge kinderen ook in staat zijn de eredienst mee te vieren.

Contactpersoon: Loredana Eikelenboom irofte_loredana@yahoo.com