Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.
Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant en/of kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad stelt zelf de grootte van de raad vast en kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur). Ook hierin zijn alle ambten vertegenwoordigd.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barchem bestaat uit:

Ouderlingen:
mevr. Janny Sligman, mevr. Bertha Welbergen, mevr. Willy Klokman, mevr. Anneke Cornelissen, mevr. Joke Klein Geltink.

Diakenen:
dhr. Freek Schutte (scriba), mevr. Ingeborg Niemijer, mevr. Ida Leijenhorst.

Kerkrentmeesters:
mevr. Jannie Haitink, dhr. Bennie Hengeveld, dhr. Louis Schenk.

Het moderamen bestaat uit:
dhr. Freek Schutte (scriba), dhr. Bennie Hengeveld (voorzitter), mevr. Jacqueline van Dop (pastor), mevr. Ingeborg Niemijer, mevr. Janny Sligman.