Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.
Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant en/of kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad stelt zelf de grootte van de raad vast en kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur). Ook hierin zijn alle ambten vertegenwoordigd.

De kerkenraad van de Herv. Gem. Barchem bestaat uit:

Ouderlingen:
mevr Joke Bannink, mevr. Hermien-Bannink, mevr. Gea Boerkoel (jeugdouderling), mevr. Mina Markink, mevr. Bertha Welbergen, mevr. Willy Klokman, mevr. Anneke Cornelissen.

Diakenen:
dhr. Freek Schutte (scriba), mevr. Rita Asselman, mevr. Ingeborg Niemijer. Jeugddiaken mevr. Rianne Weernink.

Kerkrentmeesters:
mevr. Jannie Haitink, dhr. Bennie Hengeveld, dhr. Martijn Timmermans.

Het moderamen bestaat uit:
dhr. Freek Schutte (scriba), mevr. Rita Asselman, dhr. Bennie Hengeveld (voorzitter), mevr. Joke Bannink, mevr. Jacqueline van Dop.