Erediensten

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur dienst in de Barchkerk.
Wie er voorgaat in de dienst kunt u bij 'komende diensten' zien en waarvoor de diaconale collecte bestemd is.

Bijdragen hiervoor kunt u overmaken op onderstaande banknummers

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscom:
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56