Komende erediensten

Klik op de link rechts voor het openen van de pdf. (Of scroll naar beneden op je mobiel)

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur dienst in de Barchkerk.
Wie er voorgaat in de dienst kunt u hiernaast zien. Ook wat de lezingen van de zondag zijn en waarvoor de diaconale collecte bestemd is. Bijdragen hiervoor kunt u overmaken op onderstaande banknummers

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds:
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscom:
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

In de Wingerd is er op de aangegeven zondagen kindernevendienst en oppas.I