Actueel

De BiM presenteert het Jubileumconcert van Just Us, zondag 19 mei 14.30 uur Barchkerk

Lees meer >>

ZWO

“Doorgeven van Gods Liefde” in Cambodja.

De ZWO commissie Ruurlo-Barchem, dat bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem en uit leden van de Hervormde Gemeente Barchem heeft voor de komende 3 jaar vanaf het jaar 2014, gekozen zich te verbinden aan het “Hope” project van de organisatie World Relief Cambodja :“Doorgeven van Gods Liefde”. Een Nederlandse vrouw, Joke van Opstal, geeft leiding aan dit project.

Cambodja, gelegen in Azië, tussen Thailand en Vietnam, heeft zwaar geleden onder decennia van burgeroorlog en het Rode Khmer regime (1975 – 1979).

Tijdens de Rode Khmer tijd zijn mensen die voorheen in de regering zaten en mensen die maar enigszins gestudeerd hadden omgebracht. Ongeveer 20% (2 miljoen mensen) van de bevolking is gestorven, omgebracht of door honger en ziekte gestorven.

In die tijd wilde Pol Pot Cambodja laten terugkeren naar een agrarische economie waar geen klassenverschillen, geen geld, geen boeken, geen scholen en geen ziekenhuizen zouden zijn.

Religies werden als reactionair verklaard en dus verboden. In 1979 waren er, voor zover officieel bekend, nog maar 200 christenen in leven. In 1990 gaf de overheid van Cambodja voor het eerst toestemming aan de kerken om openlijk te functioneren. Er waren toen 10 protestantse/evangelische kerken.

Nu zijn dat er meer dan 2000 met in totaal zo’n 200.000 leden.

Meer dan de helft van de Cambodjaanse bevolking is onder de 18 jaar. Daarvan zijn er 200.000 wees of verlaten door de ouders. Veel kinderen groeien op in chaotische, ongedisciplineerde getraumatiseerde thuissituaties in veelal één ouder gezinnen. De stijging van jeugdcriminaliteit is een gevolg van de vreselijke erfenis van de Rode Khmertijd, toen families werden afgeschaft en geweld werd gebruikt om conflicten op te lossen.

Doordat de huidige ouders en verzorgers vaak gescheiden werden van hun ouders (Rode Khmer regime) en onder extreem moeilijke omstandigheden zijn opgegroeid, heeft dat een groot effect op hoe de kinderen nu worden opgevoed en de problemen waar kinderen mee te maken hebben.

De organisatie World Relief Cambodja wil graag positieve veranderingen brengen in het Cambodja van vandaag. Aan de wieg van het “Hope programma” dat in 1994 van start is gegaan, staat de Nederlandse Joke van Opstal. Zij zette het project op voor jonge kinderen en tieners in de sloppenwijken en op het platteland. “Hope” werkt o.a. via kinderclubs waar ruimte is voor poppenkast en drama. Ze horen op een speelse, interactieve manier over zaken, die van belang zijn voor hun lichamelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Tieners leren in groepen over oorzaken van aids en hoe ze verstandige keuzes kunnen maken, Door kinderen te bereiken met onderwijs en het Woord van God krijgen ook de ouders het evangelie mee. Kinderen leren door bijv. het dramaspel over de verloren zoon dat zij van waarde zijn voor God. Iets dat ze in hun gezinssituatie niet geleerd hebben. Hun ouders hebben zelf ook niet geleerd wat het is om lief te hebben en kunnen het dus ook hun kinderen niet leren.

Daarom is dit project zo belangrijk voor het gezinsleven in Cambodja.

Laten we met elkaar als gemeente de schouders er onder zetten om dit project tijdens de komende 3 jaar ten volle te steunen. Het banknummer waarop u uw giften kunt storten is NL69 RABO 0356746577 t.n.v. Prot. Gem. Ruurlo-Barchem te Ruurlo onder vermelding van ZWO.

Meer info: http://www.kerkinactie.nl/projecten/doorgeven-van-gods-liefde