Actueel

BarchemBios

Donderdag 8 februari komt Barchem in Beeld. De BiM vertoont opnames van Barchemers door de jaren heen.

Lees meer >>

Belangrijke adressen Hervormde Gemeente Barchem

Kerkgebouw:
Borculoseweg 2
7244 AR, Barchem.

Beheer kerkgebouw:
Contact: mevr. Gerritta Arfman,
Borculoseweg 31 7244NM Barchem,
e-mail: mts.arfman1@comveeweb.nl
tel. 0573-441741.

Voorzitter kerkenraad:
Mevr. Joke Bannink,
Scholtenhof 2, 7244 AX Barchem,
email: voorzitter@kerkbarchem.nl,
0573-441783

Pastor:
Dhr. Jan Leijenhorst (werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag),
Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo,
e-mail: jan@leijenhorst.nl,
tel. 0573 402102, (alleen in noodgevallen: 06 40549583).

Scriba:
Dhr. Freek Schutte, 
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem,
e-mail: scriba@kerkbarchem.nl,
tel. 0545 27 32 11.

Koster: 
Mw. Joke Klein Geltink-Groot Bronsvoort,
Lenderiet 1a 7244 NS Barchem,
e-mail: j.kleingeltink@hetnet.nl,
tel. 0573 441786.

Adres organist:
Dhr. Douwe Mik,
Van Tuijll van Serooskerkenrweg 19, 7261 CT Ruurlo,
e-mail: douwemik@concepts.nl
tel. 0573 452600.

Kerkgebouw en De Wingerd, tel. 0573-442441

preekvoorziening:
Mw. Gersina Tessemaker,
Ruurloseweg 47 7244PC Barchem,
email: preekvoorziening@kerkbarchem.nl
tel. 0573 441146

Afkondigingen:
Mw. J. Sligman,
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,
wimsligman@kpnmail.nl,
tel. 0573254705.

Giften:
Mw. Joke Bannink,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem
e-mail: jbannink@kickmail.nl,
tel. 0573441783.

Afscheidsdiensten contactpersoon:
Contact: mevr. Gerritta Arfman,
Borculoseweg 31 7244NM Barchem,
e-mail: kerkrentmeesters@kerkbarchem.nl,
tel. 0573-441741.

Kerkvoogdij: Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscommissie: Rabobankrek: NL77 RABO 0309 6004 56
Onderhoudsfonds Toren / Kerk: NL07 RABO 0309 6011 34

Abonnementen kerkblad:

mw. Annemarie Platerink-Postel, tel. 0573 441626
Het abonnementsgeld bedraagt € 15,00 per jaar,
adm@kerkbarchem.nl

Redactie kerkblad:
fam. G. Haijtink,
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem
e-mail: redactie@kerkbarchem.nl
tel. 0573 441278,

Albert Esselink, Hendrika Dijkman, Jan Leijenhorst

Beheerder Wingerd en Contactadres bezorging:
fam. H.J. Nijenhuis,
Borculoseweg 4n 7244 AR Barchem
Tel. 0573 459652 of 0681714788