Actueel

De BiM presenteert het Jubileumconcert van Just Us, zondag 19 mei 14.30 uur Barchkerk

Lees meer >>

Belangrijke adressen Hervormde Gemeente Barchem

Kerkgebouw:
Borculoseweg 2
7244 AR, Barchem.

Beheer kerkgebouw:
Mw. Joke Klein Geltink-Groot Bronsvoort,
Lenderiet 1a 7244 NS Barchem,
e-mail: j.kleingeltink@hetnet.nl,
tel. 0573 441786.

Voorzitter kerkenraad:
Mevr. Joke Bannink,
Scholtenhof 2, 7244 AX Barchem,
email: voorzitter@kerkbarchem.nl,
0573-441783

Pastor:
Dhr. Jan Leijenhorst (werkdagen maandag, dinsdag en donderdag),
Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo,
e-mail: jleijenhorst@gmail.com,
tel. 06 40549583.

Scriba:
Dhr. Freek Schutte, 
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT Barchem,
e-mail: schutte.jf@wxs.nl,
tel. 0545 27 32 11.

Koster: 
Mw. Joke Klein Geltink-Groot Bronsvoort,
Lenderiet 1a 7244 NS Barchem,
e-mail: j.kleingeltink@hetnet.nl,
tel. 0573 441786.

Adres organist:
Dhr. Douwe Mik,
Van Tuijll van Serooskerkenrweg 19, 7261 CT Ruurlo,
e-mail: douwemik@concepts.nl
tel. 0573 452600.

Kerkgebouw en De Wingerd, tel. 0573-442441

Preekvoorziening:
Mw. Gersina Tessemaker,
Ruurloseweg 47 7244PC Barchem,
email: gersina@famtessemaker.nl
tel. 0573 441146

Afkondigingen:
Mw. J. Sligman,
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,
e-mail: wimsligman@kpnmail.nl,
tel. 0573254705.

Giften:
Mw. Joke Bannink,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem
e-mail: jbannink@kickmail.nl,
tel. 0573441783.

Afscheidsdiensten contactpersoon:
Mw. J. Sligman, 
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem, 
e-mail: wimsligman@kpnmail.nl,
tel. 0573254705.

Kerkvoogdij: Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34

Diaconie / Plaatselijke Zendingscommissie: Rabobankrek: NL77 RABO 0309 6004 56
Onderhoudsfonds Toren / Kerk: NL07 RABO 0309 6011 34

Abonnementen kerkblad:
mw. Annemarie Platerink-Postel, tel. 0573 441626
Het abonnementsgeld bedraagt € 15,00 per jaar,
e-mail: fam.platerink@hetnet.nl

Redactie kerkblad:
fam. G. Haijtink,
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem
e-mail: ghaijtink@hetnet.nl
tel. 0573 441278,
Albert Esselink, Hendrika Dijkman, Jan Leijenhorst

Beheerder Wingerd:
fam. Bannink
Lochemseweg 6
7244 AB Barchem
tel. 0573-461311
e-mail: bbannink@kpnmail.nl

Contactadres bezorging Barchkerkblad
Herman Nijenhuis
Borculoseweg 4n
7244 AS Barchem
tel. 0573 459652
h-nijenhuis@hotmail.com