Actueel

De BiM presenteert het Jubileumconcert van Just Us, zondag 19 mei 14.30 uur Barchkerk

Lees meer >>

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. 
Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant en/of kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad stelt zelf de grootte van de raad vast en kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur). Ook hierin zijn alle ambten vertegenwoordigd.

De kerkenraad van de Herv. Gem. Barchem bestaat uit:

Ouderlingen: 
mevr Joke Bannink, mevr. Hermien-Bannink, mevr. Gea Boerkoel (jeugdouderling), mevr. Mina Markink, mevr. Janny Sligman, mevr. Bertha Welbergen, mevr. Willy Klokman.

Diakenen:
dhr. Freek Schutte (scriba), mevr. Rita Asselman, mevr. Anneke Cornelissen. Jeugddiaken mevr. Rianne Weernink.

Kerkrentmeesters:
dhr. Bennie Hengeveld, dhr. Martijn Timmermans.

Het moderamen bestaat uit:
Mevr. Joke Bannink (voorzitter), dhr. Freek Schutte (scriba), mevr. Janny Sligman, mevr. Rita Asselman, dhr. Bennie Hengeveld, dhr. Jan Leijenhorst.

Hier de link naar het beleidsplan zoals dat in 2014 is vastgesteld.