Actueel

De BiM presenteert het Jubileumconcert van Just Us, zondag 19 mei 14.30 uur Barchkerk

Lees meer >>

Hervormde Vrijwilligers Dienst

De H.V.D (Hervormde Vrijwilligers Dienst) ondersteunt de ouderlingen.
De leden van de H.V.D. brengen bezoekjes aan gemeenteleden boven de 80 jaar.
Zij gaan naar jarige gemeenteleden boven de 80. Met uitzondering van de 'kroonjaren' (80,85,90) dan gaat de wijkouderling.
De leden van de H.V.D. brengen namens de gemeente de Paasgroet (een bloemetje) en de Kerstgroet (het blad Opern Deur) aan leden boven de 80 jaar en (langdurige)zieken.
 
Oliebollenactie
Ieder jaar organiseert de H.V.D een oliebollenactie in samenwerking met Bakker Jansen, de kerkrentmeesters en vele vrijwilligers .
Deze actie vindt plaats de tweede zaterdag in December.
De actie heeft altijd een concreet doel bijvoorbeeld. Zo zijn opbrengsten gebruikt om de Kerktuin aan te leggen en de kerk te verlichten. Ieder jaar wordt er gezocht naar een concreet en voor het dorp zichtbaar doel.

Hoge Weide Dienst
Elke maand is er vanuit de Raad van Kerken Lochem een kerkdienst in de Hoge Weide. Twee maal per is de Barchkerk verantwoordleijk voor een dienst. In samenwerking met Jan Leijenhorst en de Diaconie, participeert ook de H.V.D. bij de voorbereding van de deze diensten. De werkzaamheden bestaan uit het,alles klaar zetten in oefenruimte van de Hoge Weide waar de dienst plaatsvindt. Het  ophalen van de bewoners die de dienst willen m,eemaken en, na de dienst, de mensen weer naar hun kamer brengen.

Ieder jaar wordt er een gezellige middag georganiseerd voor alle H.V.D leden. Deze middag bestaat uit een officieel gedeelte en een ontspannings gedeelte.
 
Bestuursleden van de H.V.D. zijn: Annie Kok, Rikie Morgenstern, Minie Nijenhuis en Janny Sligman

Contactpersoon is Janny Sligman, Stuwdijk 6, 0573 254705, wimsligman@kpnmail.nl