Vrijwilligersavond met Charlotte Glorie

Eén van de grootste vrijwilligersorganisaties is wel de kerk. Al eeuwenlang zijn het de vrijwilligers die de kerkgemeenschap dragen. Nog sterker, de meeste kerkgemeenschappen kennen meestal maar één of twee en in grote steden soms meer, betaalde krachten. (Mensen die vrijgesteld worden om zich helemaal aan het kerkenwerk te kunnen wijden, zoals predikanten en kerkelijk werkers.) Voor het overige is het kerkenwerk vrijwilligerswerk, aangevuld met enkelen die een onkostenvergoeding krijgen. Daarom is het belangrijk om samen met alle vrijwilligers niet alleen veel werk te verzetten, maar ook om samen te ontspannen, te genieten van een gezellige avond.
De vrijwilligersavond is op 20 september en het zal met cabaretière Charlotte Glorie een hele gezellige avond worden. We hopen dat heel veel  vrijwilligers in de gelegenheid zijn om te komen.

Voor meer infoormatie over Charlotte, zie http://www.charlotteglorie.nl/