Voleindingszondag

Op onze kalender begint het jaar op 1 januari en het eindigt op 31 december. De kerk maakt gebruik van een andere jaarindeling om de christelijke feesten te vieren. Deze jaarindeling heet het “liturgisch” of “kerkelijk” jaar en verschilt een paar weken met onze kalender.

Het kerkelijk jaar volgt het leven van Jezus. Het spreekt dus vanzelf dat …. een nieuw kerkelijk jaar begint met de verwachtingsvolle en hoopvolle tijd van advent en kerst, en dat het oude kerkelijk jaar afgesloten wordt op de zondag daarvoor.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, Voleindingszondag, gedenken wij de gemeenteleden die het voorbije (kerkelijk) jaar zijn gestorven. In de dienst noemen wij hun namen en steken een kaars voor hen aan. Want ook al zijn zij gestorven, wij blijven ons met hen verbonden voelen, in geloof en in herinnering. Met verdriet, maar niet zonder hoop. Op zondag 20 november noemen wij in de Barchkerk de namen van hen die wij ons in liefde gedenken.