Verderkijkers

In deze adventsperiode lezen we verhalen over ‘verderkijkers’: mensen die verder kijken dan anderen. Zij zien iets wat niet iedereen ziet. Soms is het nog ver weg, achter de horizon zelfs. De verderkijkers zien het en vertellen erover. Zo horen we over een deurwachter, die op de uitkijk staat om te zien of de heer al weer thuiskomt. Over Johannes, die vertelt over de man die na hem komt. De profeet Jesaja ziet een vergezicht over een wereld vol vrede en geluk. Maria vangt een glimp op van de liefde van God.

Wij kijken op onze beurt naar de verderkijkers. We mogen met hen mee kijken, waardoor we steeds meer te zien krijgen van het licht dat het donker doorbreekt. Zo komt kerst steeds meer in zicht.

PROJECTPOSTERS

De verderkijkers worden in beeld gebracht in zes grote posters die voorin de kerk komen te hangen. Met de posters kijken we als het ware door een verrekijker naar de mensen uit de verhalen. Voor elke zondag is er een nieuwe poster.

PROJECTLIEDEREN

Dit jaar maken we gebruik van twee liederen die speciaal voor het project geschreven zijn.

Het eerste lied zingen we na het gesprek met de kinderen over het project als zij naar de kindernevendienst gaan.

Het tweede lied zingen we aan het eind van de dienst als de kinderen van de nevendienst weer terug zijn in de kerk en we het project van de zondag samen afsluiten.

LITURGISCH BLOEMSTUK

De schikkingen van de zondagen in de adventstijd en kerst zijn gebaseerd op de evangelielezingen volgens het oecumenisch leesrooster. Daarmee wordt aangesloten bij het project.

Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor elke schikking. De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde en verwijzen naar de mensen uit de bijbelverhalen die vanuit hun geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.