Geloof in het leven, veertigdagenproject 2017

De Veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd) is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk.
Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor je op veertig dagen uitkomt.
In de Barchkerk bereiden we ons samen met de kinderen en leiding van de nevendienst voor op het feest van Pasen door gebruik te maken van een project.
Wij doen dit samen met de nevendienst omdat we hiermee de jonge gezinnen willen helpen om met hun kinderen in gesprek te kunnen zijn over de betekenis van Pasen.

Het project helpt ons als gemeente om een duidelijke thematische lijn te kunnen volgen.

Geloof in het leven
In deze veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van mensen is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.

Projectverbeelding
De projectverbeelding van deze periode is een grote poster van een opkomende zon. De zon is het teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen. Zo heeft God het bedacht in het begin en zo gaat het steeds weer. Op de zon worden in de loop van de veertigdagentijd verhalen ge-plakt. Zo wordt de zon een teken van geloof in het leven.


Lezingen
We volgen in deze periode het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster. In dit ‘Lutherjaar’ 2017 zijn het de lezingen van het Luthers leesrooster.

Projectlied
Als projectlied zingen we, als de kinderen naar de nevenruimte gaan voor hun eigen dienst, het lied ‘De zon komt op en geeft ons licht’. U vindt het lied op de laatste bladzijde van dit liturgieboekje.

Symbolisch bloemstuk
‘Sta in je kracht’ is het thema van de brochure symbolisch bloemschikken voor de veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen 2017. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen bij de projecten van Kerk in Actie. Het oecumenisch leesrooster is leidraad. In de dienst wordt hier aandacht aan besteed en de verbinding gemaakt met het project ‘geloof in het leven’.