Pinksterdienst in de Barchkerk

Bent u benieuwd wat er dit jaar gaat gebeuren in de Pinksterdienst in de Barchkerk?
Want er gebeurt altijd wel wat in de pinksterdienst: kaartjes met liefde is..., een ballon door een hoepel, een ballon met je naam erop, hoe simpel kan het zijn. Een ventilator die van alles in beweging zet...? Wat het dit jaar gaat worden?
Kom, zie en maak het mee zou ik zeggen.
En... tijdens de Pinksterdienst wordt Anneke Cornelissen bevestigd als diaken in onze gemeente. Hoe inspirerend en feestelijk als een gemeentelid zich als ambtsdrager wil inzetten voor onze plaatselijke gemeente én voor de wereldwijde kerk. We hopen samen op een hele feestelijke dienst.