Pinksteren 2015

In het bijbelverhaal worden de discipelen enthousiast van het besef van wat ze allemaal met Jezus meegemaakt hebben. Door Jezus hebben ze iets heel bijzonders gevoeld, iets van God. Ze hebben gevoeld wat liefde voor de medemens, wat trouw aan Gods opdracht met mensen doet. Het is die geest die hen inspireert om zelf ook, in de geest van Jezus, het verhaal van God te vertellen. Die bijzondere geest noemen wij Heilige Geest. Niet zomaar ergens vol van zijn, maar vol zijn van Gods liefde voor ons allemaal.

Op het Pinksterfeest vieren wij dat dit oude verhaal voor ons nog steeds een geweldige bron van inspiratie is. We raken zelf ook steeds weer enthousiast als we beseffen wat dit verhaal voor ons en voor alle mensen kan betekenen.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. We kunnen het niet voor onszelf houden. We worden er door aangeraakt, door de geest van God met ons al onze dagen.