Overstapdienst zondag 13 juli

Het thema 'groeien' staat centraal tijdens de overstapdienst op zondag 13 juli in de Barchkerk van Barchem. In deze dienst nemen de oudsten van de groep afscheid van de kindernevendienst. Zij worden welkom geheten door de tienernevendienst. Dat dit met de nodige ludieke handelingen gepaard gaat, spreekt voor zich. Het belooft dan ook weer een gezellige en feestelijke dienst te worden.