Een kijkje in de kerk

Sinds vorig jaar schijnt er, als het donker wordt, licht op de voorkant van de kerk. Vanuit Lochem is de kerk nu ook 's avonds en 's nachts beeldbepalend voor Barchem.
Zoals de kerk beeldbepalend is voor Barchem, zo zijn de donkere schrootjes, het orgeltje, de tafel en de preekstoel beeldbepalend voor het interieur van de kerk.
Daar is twee jaar geleden de gedenkwand bij gekomen. Keramische vleugeltjes met daarin waxinelichtjes, die tijdens iedere kerkdienst branden.
De lampen buiten en de lichtjes binnen zijn er niet zomaar. Ze vertellen een verhaal.
Het verhaal van verandering.
Want wij beleven de dingen, ook ons geloven en de kerkgang, anders dan bijvoorbeeld dertig jaar geleden. (Dertig jaar geleden was de laatste grote verandering aan het interieur van de kerk.) We vieren nu anders kerkdienst en dat heeft ook invloed op de manier waarop we ons kerkgebouw zouden willen gebruiken.

Daarom willen wij, samen met u, tijdens de groothuisbezoeken, eens een kijkje in de kerk nemen. Door gewoon even de kerk in te wandelen, maar vooral ook door daarna samen met elkaar een kijkje te nemen in ons denken over wat we nu eigenlijk van de kerk en kerk-zijn verwachten. Nadenken over hoe we het kerkgebouw kunnen laten aansluiten op onze wensen en verwachtingen.

De groothuisbezoekavonden zijn op 4 maart, 26 februari en 13 maar om 20.00 uur in De Wingerd.