Advent 2016

We lezen deze weken bijzondere, verwachtingsvolle verhalen. Het begin met Jesaja, die vertelt over zijn visioen van vrede. We ontmoeten Johannes de Doper, die weet dat mensen een nieuw begin kunnen maken. Uit de brief van Jacobus lezen we over een boer, die geduldig moet wachten tot zijn planten gegroeid zijn. Zo geduldig wachten wij op de komst van de Heer, legt Jacobus uit. En we horen over Jozef, de aanstaande man van Maria. In de nacht komt er een engel die hem geruststelt: het komt goed.

Op Kerstmorgen horen we het Kerstverhaal uit Lucas 2. Op een rijtje ziet het er als volgt uit.

Zondag 27 november, Jesaja 2:1-5
Zondag 4 december, Mattheüs 3:1-12
Zondag 11 december, Jacobus 5:7-10
Zondag 18 december, Mattheüs 1:18-25
Zondag 25 december, Lucas 2:1-20

De ster
De projectverbeelding van deze periode is een ster. In de loop van de adventstijd heeft de ster ons steeds meer te vertellen. Elke week wordt een nieuwe afbeelding toegevoegd die iets laat zien van de verhalen.

Stapellied
Ook zingen we iedere zondag in de adventstijd een couplet meer van het stapellied. De melodie is op de melodie van lied 444, Nu daagt het in het Oosten. De tekst vertelt over het verhaal van de zondag.

Liturgisch bloemstuk
De schikkingen van de zondagen in de adventstijd en Kerst zijn gebaseerd op de lezingen volgens het oecumenisch leesrooster. Het materiaal sluit dus aan bij ons project.