Veertigdagenproject 2019

De Veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd) is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk.
Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor je op veertig dagen uitkomt.

In de Barchkerk bereiden we ons samen met de kinderen en leiding van de nevendienst voor op het feest van Pasen door gebruik te maken van een project.
Wij doen dit samen met de nevendienst omdat we hiermee de jonge gezinnen willen helpen om met hun kinderen in gesprek te kunnen zijn over de betekenis van Pasen.
Het project helpt ons als gemeente om een duidelijke thematische lijn te kunnen volgen.

Een nieuw begin
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal ons altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Julia en Stef
We volgen in ons project twee kinderen, Julia en Stef. Zij mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! Aan de hand van wat Julia en Stef meemaken, kunnen ook de kinderen en volwassenen in de kerk nadenken over hoe zij een nieuw begin kunnen maken. De verhalen over Julia en Stef zijn bedoeld als een korte opstap naar het thema en Bijbelverhaal van de zondag. Daarmee krijgen de kinderen én volwassenen een invalshoek mee waardoor een bepaald aspect van het Bijbelverhaal extra op zal vallen.

Verhalen en thema’s per week

Filmpjes
Iedere zondag krijgen we een filmpje te zien over wat Julia en Stef beleven met hun nieuwe tuin. De kinderen van de nevendienst bespreken in hun eigen ruimte de projectplaat en nemen die aan het eind van de dienst mee naar de kerkruimte.

Projectlied
Bij het project is ook een nieuw lied gemaakt: ‘Wij bidden om een nieuw begin’. Het lied heeft een nieuwe tekst en een nieuwe melodie. We zullen de eerste twee zondagen het lied een paar minuten voor de dienst met de aanwezigen oefenen. In het lied wordt elke week het Bijbelverhaal verbonden met een gebed om een nieuw begin.

Symbolisch bloemschikken
Ook de schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen en worden iedere zondag toegelicht. In het bloemstuk zijn ook zes paarse kaarsen verwerkt. Iedere zondag wordt er een kaars aangestoken. Zo komen we steeds dichter bij het Licht van Pasen.