Vieringen Stille Week

Vespers
De eerste drie dagen van deze week komen wij bij elkaar voor drie vespervieringen rond het thema: Ik zorg voor jou. Dit zijn korte vieringen met zang, momenten van stilte, lezingen en gebeden.

Maandag 26 maart, 19.30 uur (De Sprankel, Ruurlo)
Dinsdag 27 maart, 19.30 uur in (De Sprankel, Ruurlo)
Woensdag 28 maart, 19.30 uur (Barchkerk, Barchem)

Paastijd
De paastijd omvat een viering die op Witte Donderdag begint en in alle vroegte op Paasmorgen eindigt.

Witte Donderdag 29 maart, 19.30 uur, viering maaltijd van de Heer (Barchkerk Barchem)
Goede vrijdag 30 maart, 19.30 uur, het passieverhaal (De Sprankel, Ruurlo)
Stille Zaterdag 31 maart, 19.30 uur, de stilte van het graf (De Sprankel, Ruurlo
Het was nog vroeg in de morgen, 06.45 uur (Barchkerk, Barchem) we maken de tocht naar de begraafplaats, horen het opstandingsevangelie en de paaskaarsen worden aangestoken aan het licht van Pasen.