Vieringen rond Pasen

De Protestanse Gemeente van de Barchkerk in Barchem en de Protestantsegemeente Ruurlo-Barchem organiseren bezinningsmomenten en de vieringen van de Paastijd (Witte DOnderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) gezamenlijk.

Op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond (15,16,17 april) zijn er vespers in de dorpskerk in Ruurlo. Deze beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Ze zijn voorbereid door een kleine commissie en hebben als thema: Een nieuw begin.

Op Witte Donderdag 18 april is er om 19.30 uur een viering in de Barchkerk in Barchem. Dan vieren we samen het avondmaal. Dit doen we zittend in een kring. Het gebruik om zittend avondmaal te vieren stamt uit de zestiende eeuw toen er in Londen een Nederlandse vluchtelingen-gemeente gesticht werd. Geen hagepreken meer, maar zittend om een tafel. Het is een teken van bevrijding. De tafel is gedekt met witte kleden: “Waarom eten we deze avond leunende?”, vraagt het kind bij de seidermaaltijd, het joodse Pesach. Men viert Pasen met ongezuurde broden, matzes, teken van de haastige uittocht uit Egypte, uit het slavenhuis.

Op Goede vrijdag 19 april komen om 19.30 uur we bij elkaar in de dorpskerk in Ruurlo, niet voor een dodenwake maar voor een dankbaar gedenken. Het glimpje licht van de paaskaars blijft branden. Wij blijven Gods rijk verwachten tegen alle stormen in, tegen alle klippen op en dankbaar gedenken wij de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en zijn opstanding omdat Jezus dwars door de dood heen onze voorganger en leidsman is. Aan deze dienst werkt ook de cantorij mee.

Op Stille Zaterdag 20 april komen we om 19.30 uur bij elkaar in de dorpskerk van Ruurlo voor de Paaswake. Wij vieren dan de intrede van het Licht met de nieuwe Paaskaars die bij ons wordt binnengedragen. Dit licht zullen we samen delen en we vieren ook de Maaltijd van de Heer.