Eeuwigheidszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de liturgie 'Christus koning' of 'de zondag van de voleinding' genoemd. Twee benamingen waarmee we willen uitdrukken dat uitein- delijk 'alles terecht zal komen', dat in Gods hand alles heel zal zijn. Niet voor niets heeft de kerk deze zondag uitgekozen om de namen te noemen van hen, die ons in het afgelopen jaar ont- vallen zijn. Wij weten hen immers veilig in Gods hand en vertrouwen hen en onszelf aan Zijn liefde en trouw toe.

In deze dienst worden zij, die bij de ingang van de kerk een kaarsje hebben meegenomen, uitgenodigd naar voren te komen, om deze te ontsteken aan het licht van de Paaskaars. Daarmee wordt vervolgens als een teken van Gods nabijheid het lichtje in het keramische vleugeltje in de gedenkwand aangestoken.
Vervolgens is er voor iedereen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken in gedachtenis aan een geliefde.
De ouderling van dienst zal tenslotte een gedenkkaars aansteken voor hen, die we vanmorgen niet bij name noe- men, maar wel in onze gedachten zijn.

Voorafgaande aan de dienst van de gebeden willen wij de namen noemen van hen, die vanuit onze gemeente in het afgelopen jaar uitgedragen zijn.