Nieuwjaarsdienst en bevestiging

De nieuwjaarsdienst op zondag 7 januari is een korte dienst. Aansluitend is er volop mogelijkheid toe het uitwisselen van nieuwjaarswensen in de Wingerd.

Zondag 14 januari vindt de herbevestinging van ambtsdragers plaats. Dit jaar is er alleen herbevestiging van ambtsdragers.  We zijn als kerkenraad voltallig (het zou wel fijn zijn als er nog een kerkrentmeester bij zou komen) en er is niemand aftredend. En gezien de ontwikkelingen rond de kerkherinrichting zijn we blij dat alle kerkenraadsleden bereid zijn gevonden om nog een jaar of een termijn door te gaan. We hebben een goed op elkaar ingespeelde groep ambtsdragers die zich van harte willen inzetten voor dit grote project. Tijdens de feestelijke bevestigingsdienst zullen Janny Sligman, Bertha Welbergen en Joke Bannink herbevestigd worden als ouderling in onze gemeente.