Bevestiging ambtsdragers

Het is maar één woord, maar dit ene woord vertelt een heel verhaal. Het verhaal van vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen. Op zondag 27 januari mogen we het samen vieren! Tijdens de dienst nemen we afscheid van Joke en Jochum. Twee gemeenteleden die zich met hart en ziel, naar hun mogelijkheden ingezet hebben voor onze kerkgemeenschap. Ze zijn met ons het avontuur vier jaar geleden vol vertrouwen aangegaan, wisten zich gedragen door ons als kerkgemeenschap en zo konden zij hun ambt vervullen. En het was goed. Tijdens de dienst mogen drie kerkenraadsleden, Hermien, Rianne en Mina herbevestigd worden. Daar zijn we heel erg blij mee. Zij willen hun bijdrage nog een periode blijven leveren als ambtsdrager in onze gemeente. En Martijn mag vol vertrouwen ja zeggen tegen ons als gemeente en wil als ouderling-kerkrentmeester zijn bedrage leveren. De gemeente mag vol vertouwen ja tegen Martijn zeggen.
Dit wederzijds vertrouwen wordt gevoed door ons gezamenlijk geloven dat we het goede van God zichtbaar mogen maken in onze samenleving.