Actueel

De BiM presenteert het Jubileumconcert van Just Us, zondag 19 mei 14.30 uur Barchkerk

Lees meer >>

Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken

De STICHTING HULPVERLENING LOCHEMSE KERKEN heeft als doel om vanuit een Christelijke grondslag individuele hulp te verlenen aan personen die voor deze hulp vallen buiten de reguliere hulp.

De SHKL is er voor iedereen in Laren, Lochem en Barchem die in financiële nood verkeert en om bepaalde reden geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen. Er hoeft geen Christelijke grondslag te zijn om voor hulp in aanmerking te komen. De SHLK is een samenwerkingsverband tussen de kerken Laren, Lochem en Barchem. In een vertrouwelijk gesprek worden de mogelijkheden bekeken en de privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd.

Financiële hulp vragen is niet altijd gemakkelijk.
Zien dat er behoefte aan hulp is in Uw omgeving, kan een reden zijn om op ons bestaan te attenderen.
U kunt de werkzaamheden van de stichting ook steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer 1202.45.833 t.n.v. "Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken" Zie ook: www.shlk.nl

Het idee voor de stichting is ontstaan vanuit de Raad van Kerken Laren, Lochem en Barchem. Vanuit elke kerk heeft er iemand plaats in de stichting. Ook vanuit Barchem hebben er twee mensen zitting in de SHLK.

Hulp vragen is moeilijk maar als het noodzakelijk is zijn wij er voor U. 06-17180390.